nl-NLfr-FR

Stoot geen schadelijke stoffen meer uit met karts

Aspen zorgt voor een gezondere omgeving voor medewerker en bezoeker van de kartbaan. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen schadelijke stoffen en reduceert de blootstelling aan benzeen met 99%. Benzeen is een kankerverwekkende stof die in gewone benzine zit. Blootstelling aan benzeen moet zoveel mogelijk worden voorkomen, dit is vooral belangrijk voor indoor kartbanen. Daarom wordt in verschillende sectoren door de Arbeidsinspectie gecontroleerd op het gebruik van alkylaatbenzine. Ook de uitstoot van koolmonoxide wordt met 10% vermindert. Bovendien zorgt Aspen voor minder onderhoud en een langere levensduur van de kart omdat de motor schoner blijft!


De voordelen op een rij:

  • Vermindert de uitstoot van koolmonoxide met 10%
  • Vermindert de uitstoot van benzeen met 99%
  • Beter voor de gezondheid
  • Jarenlang houdbaar
  • Minder onderhoud & een langere levensduur van de motor
  • Beter voor het milieu

Welke Aspen alkylaatbenzine kan ik gebruiken?

Gebruik Aspen 4 voor karts met viertakt benzinemotoren. Tank zonder knoeien vanuit de 5 liter jerrycan met de Fillpartner Autofiller.


Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl