nl-NLfr-FR
Aspen R

Aspen R: alkylaatbenzine voor racemotoren

Aspen R is een hoogoctaan racebrandstof van een hoogwaardige en constante kwaliteit die het perfect tunen en afstellen van de motor mogelijk maakt. Het resultaat is een complete, snelle en efficiënte verbranding en een schonere motor met minder koolafzetting. Aspen R is stabiel, lang houdbaar en minder schadelijk voor gezondheid en milieu.


Aspen R voldoet aan internationale richtlijnen volgens EN 228, FIA en FIK.

Voor welke voertuigen?

Aspen R

Aspen R is uitermate geschikt voor alle racemotoren waarvan hoge prestaties gewenst zijn, zoals bijvoorbeeld crossmotoren, racemotoren en karts. Aspen R is een alkylaatbenzine zonder toegevoegde mengolie, maar kan uitstekend gemengd worden met elk type tweetaktolie. Voor een optimaal resultaat adviseren wij echter Aspen 2T olie te gebruiken. Neem bij twijfel over het gebruik van Aspen R altijd contact op met uw Aspen verkooppunt.


Technische voordelen

  • Hoog octaangetal
  • Hoge verbrandingssnelheid
  • Altijd dezelfde hoge kwaliteit
  • Vermindert het risico van 'pingelen' in de motor
  • Vermindert slijtage van de motor en zorgt voor een langere levensduur
  • Zorgt voor een schonere motor met minder koolvorming
  • Verandert niet bij lang bewaren
  • Vermindert het risico op een vapour lock

Een vergelijk met gewone benzine

Gewone hoogoctaan benzine is op een andere wijze geraffineerd dan Aspen alkylaatbenzine. Door de speciale raffinage van Aspen alkylaatbenzine zijn veel schadelijke stoffen weggelaten die wel in gewone benzine zitten. Kijk voor details in onderstaand overzicht.


Bestanddeel Aspen R Super 98 benzine Invloed op gezondheid, milieu en machine
Octaangetal RON 102 98 Ontstekingseigenschappen bij lage toeren van de motor
Octaangetal MON 90 88 Ontstekingseigenschappen bij hoge toeren van de motor
Zwavel ppm 1 10 Verzuring van rivieren en meren.
Gehalte benzeen vol% <0,1 1 Veroorzaakt de kankersoort leukemie. 
Dampspanning kPa 60 70-95 De mate waarin damp wordt gevormd

Testgegevens

Onderstaande Dynoplot geeft het vermogen (pK's) en het koppel weer van een Audi RS6 auto. Deze auto heeft een 4,2 liter V8 motor met turbo. De rode lijn geeft de gegevens weer wanneer de auto loopt op een pompbenzine met hoog octaangetal (RON 100). De blauwe lijn geeft de gegevens weer wanneer de auto loopt op Aspen R (octaangetal RON 102). Aspen R geeft een significante verbetering ten opzichte van de 100-octaan pompbrandstof en heeft met name voordeel bij motoren met turbo.


Aspen R testgegevens
Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl