nl-NLfr-FR

Opslag van Aspen alkylaatbenzine

Benzine is licht ontvlambaar. Daarom worden er regels gesteld aan de opslag ervan. In Nederland gelden de PGS 15 richtlijnen.

Deze geven aan dat u, wanneer u meer dan 25 liter benzine wilt opslaan, een brandveilige opslagvoorziening moet treffen. Voor verkoopruimten geldt dat er maatregelen moeten worden genomen bij de opslag van meer dan 300 liter benzine.Welke maatregelen moet ik nemen?

Wij adviseren u graag over welke maatregelen u moet nemen bij de opslag van Aspen alkylaatbenzine. Maar let op: voor de opslag van gevaarlijke stoffen blijft u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor meer informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen verwijzen wij u naar www.rijksoverheid.nl

Aspen opslaan?

In maximaal 5 stappen geef ik u een passend advies!
Wilt u meer dan 25L benzine opslaan?
Wilt u de benzine binnen opslaan?
Wilt u de benzine in een verkoopruimte opslaan?
Is er een woonhuis boven de verkoopruimte?
U wilt de benzine buiten opslaan. Is er meer dan 10 meter afstand tussen de opslagplaats en de erfscheiding en omliggende bebouwing?
Is de WBDO (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen woonhuis en verkoopruimte minder dan 60 minuten?
We zijn eruit!

Voor u geldt advies A. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies B. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies C. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies D. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies E. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies F. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!

Voor u geldt advies G. Heeft u nog vragen?

Bel 024 - 6754361
A. U wilt minder dan 25 liter benzine opslaan

U hoeft geen maatregelen te treffen. Houd de jerrycans wel verwijderd van ontstekingsbronnen, voor uw eigen veiligheid en die van uw omgeving.

B. U wilt binnen meer dan 25 liter benzine opslaan

U heeft geen verkoopruimte en wilt meer dan 25 liter benzine opslaan.


> De benzine moet opgeslagen worden in een ruimte die 60 minuten brandwerend is. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.

C. U wilt buiten meer dan 25 liter benzine opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is meer dan 10 meter

> De opslagruimte hoeft niet brandwerend uitgevoerd te zijn


> Er moet een lekbak geplaatst worden

De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.


Bijvoorbeeld:

> 2 x 200 ltr (400 ltr) Aspen benzine: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr)

> 108 x 5 ltr (540 ltr) Aspen benzine: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr)

D. U wilt buiten meer dan 25 liter benzine opslaan en de afstand tot de omliggende bebouwing en erfscheiding is minder dan 10 meter

> De opslagruimte moet brandwerend uitgevoerd zijn. Hiervoor zijn speciale kluizen en kasten verkrijgbaar.> Er moet een lekbak geplaatst worden

De lekbak moet minimaal 110% van de hoeveelheid brandstof van de grootste emballage kunnen opvangen. Maar wanneer 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof meer is dan 110% van de hoeveelheid opgeslagen brandstof in de grootste emballage, dan moet een lekbak geplaatst worden die 10% van de totale hoeveelheid opgeslagen brandstof kan opvangen.


Bijvoorbeeld:

> 2 x 200 ltr (400 ltr) Aspen benzine: nodig 220 ltr opvangcapaciteit (110% van 200 ltr).

> 108 x 5 ltr (540 ltr) Aspen benzine: nodig 54 ltr opvangcapaciteit (10% van 540 ltr).

E. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan

 

> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 300 liter benzine worden opgeslagen.

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 800 liter benzine worden opgeslagen.


Raadpleeg www.rijksoverheid.nl voor een weergave van het Activiteitenbesluit.

F. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte

Bevindt er zich een woonhuis boven de verkoopruimte dan geldt het volgende:


> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 150 liter benzine worden opgeslagen.

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 300 liter benzine worden opgeslagen.

G. U wilt benzine in een verkoopruimte opslaan en erboven is een woonruimte waartussen de WBDO minder dan 60 minuten is

Indien de WBDO (= weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) tussen woonhuis en verkoopruimte minder dan 60 minuten is, dan geldt het volgende:


> Op normale schappen (zonder lekbak) mag 75 liter benzine worden opgeslagen.

> Op schappen met een lekbak met 100% opvangcapaciteit mag 150 liter benzine worden opgeslagen.Verbod op overtappen van benzine in een opslagvoorziening

Volgens artikel 3.1.4 van de PGS15 is het niet toegestaan om benzine over te tappen in een opslagvoorziening. Dit kan alleen als er een speciale vergunning voor afgegeven wordt, waarin, in overleg met het bevoegd gezag, de nodige maatregelen en voorschriften worden opgenomen.


Wij adviseren daarom Aspen alkylaatbenzine altijd in 5- of 25-literverpakkingen aan te schaffen. Daarmee wordt onnodig overtappen van benzine voorkomen en wordt ook op dit vlak aan alle wettelijke eisen voldaan.

Bestel uw (brandwerende) opslagvoorziening
Kluizen conform PGS 15 1 liter
Download advies OpslagDownload prijzen Kluizen
Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl