nl-NLfr-FR

Ons milieu blijft schoner met Aspen alkylaatbenzine

In vergelijking met auto’s stoten kleine verbrandingsmotoren zoals die van kettingzagen, grasmaaiers en bromfietsen relatief veel onverbrande benzine uit. Deze onverbrande delen van gewone benzine bevatten schadelijke stoffen die het milieu aantasten. Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen. Zo kunt u bijvoorbeeld 100 uur grasmaaien met Aspen alkylaatbenzine voordat u dezelfde uitstoot bereikt als na 1 uur grasmaaien met gewone benzine!


Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen, aromaten en zwavel. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.


Een vergelijk met gewone benzine

Aspen 2/4* Euro 95**
Gehalte benzeen vol% <0,03 <1
Gehalte aromaten vol% <0,45 <35
Olefinen vol% <0,3 <18
Zwavel ppm <2,7 <10

*  Typische waarden voor Aspen alkylaatbenzine
** EN228 standaard SS-EN 228:2013 (gewone benzine)

Invloed van schadelijke stoffen op ons milieu

Benzeen: Hoopt zich op in alle levende organismen. (Veroorzaakt de kankersoort leukemie.)

Aromaten: Draagt bij tot ozon aan de grond. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Olefinen: Zijn hoogreactief en dragen bij tot hoge gehaltes ozon aan de grond.

Zwavel: Draagt bij aan de verzuring van rivieren en meren.

Ozon aan de grond: Een zeer agressief en giftig gas. Tast bos aan en wordt gezien als de oorzaak van bossterfte. Schadelijk voor gewassen.


Beter voor het water en de vissen

Wist u dat 25% van het brandstofmengsel uit duizenden oudere buitenboordmotoren onverbrand het water ingaat? Met normale benzine komen er 300 keer meer vervuilende stoffen in het water dan wanneer u kiest voor Aspen. Geef om het water waarin u vaart!De voordelen op een rij

  • Uw motor start altijd
  • Jarenlang houdbaar
  • Vrijwel reukloos
  • Minder onderhoud en een langere levensduur
  • Uw gezondheid en het milieu optimaal beschermd
  • Aspen bevat geen ethanol

Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl