nl-NLfr-FR

Vervoer van Aspen alkylaatbenzine

U koopt Aspen alkylaatbenzine in jerrycans of in vaten. Wanneer u deze zelf vervoert zijn er regels waar u rekening mee moet houden. Wij hebben de regels die in Nederland gelden voor u samengevat. De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg zijn vastgelegd in de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg: het ADR. Het ADR kent 9 klassen gevaarlijke stoffen. Benzine valt in de ADR klasse 3, verpakkingsgroep II.


De verpakkingen van Aspen alkylaatbenzine zijn UN goedgekeurd

Benzine moet altijd in UN goedgekeurde jerrycans vervoerd worden. Deze zijn te herkennen aan het UN-kenmerk. Alle verpakkingen waarin Aspen aangeboden wordt, voldoen aan deze eisen. Kunststof verpakkingen mogen niet ouder zijn dan vijf jaar.


Welke maatregelen moet ik nemen?

Wij geven u graag advies over welke maatregelen u moet nemen bij het vervoer van Aspen alkylaatbenzine. Maar let op: voor het transport van gevaarlijke stoffen blijft u altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Voor meer informatie over het ADR en het vervoer van benzine verwijzen wij u naar de website van de overheid, Inspectie Leefomgeving en Transport www.ilent.nlAspen vervoeren? In maximaal 3 stappen geef ik u een passend advies!
Bent u particulier gebruiker van Aspen?
Bent u professioneel eindgebruiker van Aspen?
Vervoert u meer dan 333L Aspen alkylaatbenzine voor derden?
We zijn eruit!
Voor u geldt advies A. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!
Voor u geldt advies B. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!
Voor u geldt advies C. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361
We zijn eruit!
Voor u geldt advies D. Heeft u nog vragen? Bel 024 - 6754361


A. U bent particulier en vervoert Aspen alkylaatbenzine

Wanneer u als particulier Aspen alkylaatbenzine in de originele 5 of 25-literjerrycan vervoert, bent u vrijgesteld van de voorschriften van het ADR. Let er wel altijd op dat u maatregelen neemt om lekkage te voorkomen. Controleer of er in het voertuig niets is wat de verpakking kan beschadigen en zorg dat de verpakking niet verschuift.

B. U bent professioneel eindgebruiker en vervoert Aspen alkylaatbenzine ten behoeve van uw eigen gebruik

Wanneer u Aspen alkylaatbenzine gebruikt in de machines waarmee u werkt, mag u tot 333 liter alkylaatbenzine vervoeren zonder aan ADR voorschriften te voldoen. Let er wel altijd op dat u maatregelen neemt om lekkage te voorkomen. Controleer of er in het voertuig niets is wat de verpakking kan beschadigen en zorg dat de verpakking niet verschuift.

C. U vervoert minder dan 333 liter Aspen alkylaatbenzine voor derden

U kunt tot 333 liter Aspen alkylaatbenzine -mits in de originele verpakking- vervoeren zonder aan de volledige ADR te voldoen. U hoeft bijvoorbeeld niet in het bezit te zijn van een ADR certificaat. Wel worden er een aantal andere eisen gesteld. Deze worden weergegeven in de zogenaamde 1000-punten regeling. Wij hebben voor u op een rijtje gezet hoe u aan deze eisen kunt voldoen wanneer u tot 333 liter Aspen alkylaatbenzine in de originele verpakking wilt vervoeren.


 • Vervoer Aspen alkylaatbenzine in de originele, gesloten UN goedgekeurde verpakking en laat de verpakking gesloten tijdens het transport
 • Neem een geldig vervoerdocument mee
  Dit kan een vrachtbrief zijn. Vermeld hierop UN 1203 benzine, 3,II, (D/E). (Dit is het UN-nummer, de vervoersnaam, het modelnummer van het etiket, de verpakkingsgroep en de tunnelcode voor de gevaarlijke stof benzine.) Vermeld ook de afzender en de geadresseerde(n).
 • Neem een brandblusser mee (tenminste 2 kg poeder voor de brandbaarheidklassen A,B en C)
 • Neem geen zaklamp mee die vonken kan veroorzaken
 • Neem de voorschriften voor het laden en lossen in acht
  Inspecteer de vracht voor het laden en het lossen. Laad niet als de verpakking beschadigd is. Controleer het voertuig aan binnen- en buitenkant en inspecteer of er niets is wat de verpakking kan beschadigen. Los de vracht niet als er na inspectie gebreken blijken te zijn die het lossen in gevaar kunnen brengen.
 • U mag niet roken
 • Volg een bewustwordingscursus
  Dit is een cursus die gevolgd kan worden bij ADR opleidingcentra. De cursus duurt meestal 1 dag en is verplicht voor elk lid van de bemanning.

D. U vervoert meer dan 333 liter Aspen alkylaatbenzine voor derden

Wanneer u meer dan 333 liter Aspen alkylaatbenzine wilt vervoeren moet u voldoen aan specifieke eisen van de ADR. U moet bijvoorbeeld een apart ADR certificaat behalen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de overheid, Inspectie Leefomgeving en Transport www.ilent.nl

Laat uw pallet Aspen op uw bedrijf leveren:

Franco verzending

Snelle levering

Retourneren lege jerrycans

Geen op- en neer rijden

Download advies VervoerAspen bij u geleverd
Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl