nl-NLfr-FR

Gebruik van alkylaatbenzine verplicht

Sinds januari 2010 controleert de Arbeidsinspectie in verschillende branches op het gebruik van alkylaatbenzine in machines. Bij het gebruik van gewone benzine komt de kankerverwekkende stof benzeen vrij. Volgens artikel 4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk bij de bron worden voorkomen. Alkylaatbenzine bevat vrijwel geen benzeen en wordt beschouwd als een goed alternatief voor gewone benzine. Ook wordt geadviseerd bij het tanken van machines vulhulpen te gebruiken om het inademen van dampen te voorkomen.


Weergave van Artikel 4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit:


Artikel 4.17 Voorkomen van blootstelling; vervangen
Zodanige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen dat de kans op blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt voorkomen, met name door kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is, te vervangen door stoffen of processen waarbij de werknemers, gelet op de eigenschappen van die stoffen of processen, de aard van de arbeid, de werkmethoden en de werkomstandigheden, niet of minder aan gevaar voor hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld.


Het Arbeidsomstandighedenbesluit is terug te vinden op www.overheid.nl

De Arbeidsinspectie en verschillende brancheorganisaties hebben documenten uitgegeven die de verplichtstelling van alkylaatbenzine beschrijven.


Arbeidsinspectie
Eindverslag inspectieproject hoveniers 2011 'Het licht op Groen'
Verslag inspecties project 'Buitendienst Overheden'

Brancheorganisaties
VHG (brancheorganisatie voor ondernemers in het groen)
Arbocatalogus (voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector)
Fedecom (Landbouwtechniek, Veehouderijtechniek, Groentechniek, Tuinbouwtechniek en Industrie & Intern transport)
Boorinfo (brancheorganisatie voor betonboorbedrijven)
Verplichting alkylaatbenzine:

Alkylaatbenzine is vrijwel benzeenvrij

Gewone benzine bevat benzeen

Benzeen is kankerverwekkend

Print
deze
pagina
E-mail deze pagina
Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl