nl-NLfr-FR

Met welke wet- en regelgeving moet ik rekening houden?

Wanneer u benzine gebruikt, opslaat en vervoert zijn er een aantal regels waar u rekening mee moet houden. Zeker wanneer u Aspen professioneel gebruikt. De Arbeidsinspectie kan controleren op het gebruik van alkylaatbenzine en er worden eisen gesteld aan de brandveilige opslag van benzine en het vervoer ervan. Lees meer over de wetgeving op het gebied van Arbo, Opslag en Vervoer.

Arbo

De Arbeidsinspectie controleert in verschillende branches op het gebruik van alkylaatbenzine in machines.

Vervoer

Wanneer u benzine in jerrycans of vaten vervoert zijn er regels waar u rekening mee moet houden.

Opslag

Benzine is licht ontvlambaar. Daarom worden er regels gesteld aan de opslag ervan.

Professioneel gebruiker?
Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl