nl-NLfr-FR

Uw gezondheid staat voorop

Veel mensen hebben in het verleden ernstige gezondheidsschade opgelopen doordat zij dagelijks in aanraking kwamen met schadelijke stoffen. Soms door onwetendheid en soms omdat er geen alternatief voorhanden was. Zij hadden geen keuze. U wel.


Aspen beperkt de blootstelling aan schadelijke stoffen

U ademt uitlaatgassen in. Bij het werk met een kettingzaag, doorslijper, achter uw grasmaaier of tijdens een uitje naar een indoor karting. Er zijn veel toepassingen van machines en voertuigen waarbij uitlaatgassen worden ingeademd. In de uitlaatgassen van gewone benzine zitten schadelijke stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Door lichamelijke inspanning wordt deze opname nog eens versneld. Op korte termijn kan dit klachten veroorzaken zoals irritaties van neus, ogen, longen, hoofdpijn en duizeligheid. Op lange termijn kan het lijden tot chronische zenuwaandoeningen en zelfs kanker. Daarom is Aspen alkylaatbenzine ontwikkeld: vrijwel vrij van schadelijke stoffen. Om uw gezondheid te beschermen.


Aspen bevat vrijwel geen schadelijke stoffen

In gewone benzine zitten schadelijke stoffen zoals benzeen, olefinen en aromaten. Aspen alkylaatbenzine bevat vrijwel geen van deze schadelijke stoffen en is daarom 99% schoner dan gewone benzine.


Een vergelijk met gewone benzine

Aspen 2/4* Euro 95**
Gehalte benzeen vol% <0,03 <1
Gehalte aromaten vol% <0,45 <35
Olefinen vol% <0,3 <18

*  Typische waarden voor Aspen alkylaatbenzine
** EN228 standaard SS-EN 228:2013 (gewone benzine)

Invloed van schadelijke stoffen op uw gezondheid

Benzeen: Veroorzaakt de kankersoort leukemie en wordt beschouwd als de stof die, in benzine en uitlaatgassen, het meest gevaarlijk voor de gezondheid is. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Aromaten: Kan onder andere chronische zenuwschade veroorzaken. Draagt bij tot ozon aan de grond. Hoopt zich op in alle levende organismen.

Olefinen: Reageren in het lichaam en vormen stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Zijn hoogreactief en dragen bij tot hoge gehaltes ozon aan de grond.

Ozon aan de grond: Een zeer agressief en giftig gas, dat leidt tot verminderde longfunctie, hoesten, pijn op de borst en ademnood.


De schadelijke stoffen in gewone benzine worden ook tijdens het tanken via brandstofdampen ingeademd. En bij direct contact van benzine op de huid is de opname van schadelijke stoffen nog sneller. Tank daarom veilig met de Fillpartner Autofiller voor de Aspen 5L jerrycan.Alle voordelen op een rij:

  • Uw motor start altijd
  • Jarenlang houdbaar
  • Vrijwel reukloos
  • Minder onderhoud en een langere levensduur
  • Uw gezondheid en het milieu optimaal beschermd
  • Aspen bevat geen ethanol

Aspen wordt in de Benelux vertegen-
woordigd door GVG Oliehandel BV.
Kijk eens op: www.gvgoliehandel.nl
GVG Oliehandel BV
De Vlotkampweg 77
NL 6545 AE Nijmegen
T +31 (0)24 - 675 43 61
F +31 (0)24 - 675 43 68
E info@gvgoliehandel.nl